„Bejárom az átváltozások teljes körét,
melyet egy lélek a fény hatására végigjár.
Nyugodt ragyogásomnak hála,
megmenekülök a változásoktól.”

Egyiptomi halottaskönyv

Az ÚT az átváltozások teljes köre.

Az elemeket a festőjóga nem megsemmisíti, fölszámolja, hanem különböző műveleteknek veti alá, hogy a szennyezettségtől megtisztulva egyesülni tudjanak a hierarchikusan fölöttük lévő elemekkel. Ez az áthatás művelete. Az elemek hierarchikus sort alkotnak, amelyben az alacsonyabb a magasabbal egyesül, amíg végül létrejön a teljes Egység, az Eggyel való azonosság, az Egy pedig az ürességbe olvad. A megnyilvánult, azaz a teremtés hiánytalanul visszakerül a meg nem nyilvánultba, a teremtés előtti állapotba, a valóságba.

A lélek átmegy az elemeken, és átalakul bennük. Aki bejárta a létezés teljes körét, a szív teljes birodalmát, az a Föld mestere, a Víz mestere, a Tűz mestere, a Kristály mestere, a Levegő mestere: teljes hatalmat nyer minden fölött. A létezés teljes körének bejárása az elemeken való átkelés. Ez a festőjóga.

Bővebben lásd A festészet útja című könyvben

FÖLD

A tárgyi világ, a természet, a teremtés gazdagsága.

VÍZ

A démoni, létrontó káosz, a sötét árnyék birodalma, a kárhozat helye.

TŰZ

A katarzis, kiégetés, megtisztulás, tiszta fénnyé válás.

KRISTÁLY

A tiszta idea, az isteni intelligencia; szám és geometria.

ÜRESSÉG

A meg nem nyilvánult, formán túli üresség, csend, halhatatlanság, feltámadás.