Molnár Sándor könyvei

A festészet tanítása. Budapest, 2008, Magyar Képzőművészeti Egyetem – Semmelweis Kiadó

A festészet útja. Budapest, 2013, magánkiadás

Festőjóga: Rajzok, akvarellek, kollázsok. Budapest, 2017, magánkiadás

Festőjóga: Festmények, szobrok, anyagtanulmányok. Budapest, 2021, magánkiadás

Tanulmányai, cikkei

Ars poetica. A tiszta űr című kiállítás leporellójában. Budapest, 1968.

Hatások, utazások, találkozások – Ars poetica. Az IPARTERV 68–80 című kiállítás katalógusában. Budapest, 1980.

Művészetkeresés. Bak–Birkás–Molnár–Szirtes-kiállítás katalógusában. Pécs, 1984.

A festői elemek analízise (1962). Ars Hungarica, 1991/1.

Hazai hang. Németh János kiállításáról. Új Művészet, 1991/4.

„A halál utáni világ felé…” Arshile Gorky kiállítása Bécsben. Új Művészet, 1991/7.

A logika és a metafizika kettős világossága. Gondolatok a Seurat-kiállítás kapcsán. Új Művészet, 1992/3.

Festőjóga. Új Művészet, 1994/6.

A telített üresség. Szenes Árpád és Viera da Silva a portugál gyűjteményekben. Új Művészet, 1994/11.

Szellemi energia és művészet. Csontváry-kiállítás a Nemzeti Galériában. Új Művészet, 1994/12.

Vitorlás fekete lobogókkal. Emlékezés Martyn Ferencre. Új Művészet, 1996/8.

„Nemzetközi akadémizmus” Közép-Európában. Lengyel kiállítások Budapesten. Új Művészet, 1997/5–6.

A Kristály. In: Molnár Sándor Kristályképek 1994–2002 (katalógus)

Egy ismeretlen festő: Veszelszky Béla. Kortárs, 1997/3.

Mester és tanítvány. Új Forrás, 1997/3.

A lélek fekete madarai. Emlékezés Bán Bélára. Új Művészet, 1999/5.

Az időtlenség kulcsa. Lossonczy Tamás köszöntése. Új Művészet, 1999/10.

Mester és tanítvány. In. Darabos Pál–Molnár Márton (szerk.): In memoriam Hamvas Béla, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2002.

Körkérdés. A Magyar Nemzeti Galéria új, kortárs képzőművészeti, állandó kiállításáról. Új Művészet, 2003/6.

 

Monográfia

Fábián László: Molnár. Budapest, 1981, Képzőművészeti Alap Kiadó.

Tanulmányok, kritikák, interjúk

1966

Hamvas Béla: Molnár Sándor (kézirat)

Újvári Béla: Egy művész, akit nem lehet félreérteni. Molnár Sándor kiállítása. Magyar Ifjúság, 1966/6. 18.

1975

Sík Csaba: Bemutatjuk Molnár Sándor grafikáit. Élet és Irodalom, 1975. 7. 5.

1981

Sinkovits Péter: Előszó. In: Retrospektív kiállítás, Műcsarnok, Budapest, katalógus.

Bakos Katalin: Molnár Sándor. Művészet, 1981/4.

Harangozó Márta: Metszetek és miegymások. Esti Hírlap, 1981. 4. 29.

Szűcs Julianna: Műszőr, műbőr, mítoszok. Molnár Sándor kiállítása a Műcsarnokban. Népszabadság, 1981. 5. 8.

Vadas József: Trapéz és trapéz. Élet és Irodalom, 1981. 5. 16.

1982

Sík Csaba: Fábián László Molnár-könyvéről, de inkább Molnárról. Művészet, 1982/3.

1984

Wagner István: Testmás és Mohács. São Paulóból a Salamon-toronyba. Magyar Hírlap, 1984. 6. 13.

1986

Gyetvai Ágnes: Két mester. Veszelszky Béla és Molnár Sándor kiállítása. Magyar Nemzet, 1986. 3. 29.

Sinkovits Péter: Az impressziótól a metamorfózisig. Beszélgetés Molnár Sándorral. Művészet, 1986/3.

Gálig Zoltán: Molnár Sándor festményei a Szombathelyi Képtárban. Vas Népe, 1986. 6. 31.

Mezei Ottó: Egy mához szóló művész. Molnár Sándor rajzkiállítása. Művészet, 1986/8.

1988

Sinkovits Péter: Következetes szemléletváltások. Molnár Sándor tűzképeiről. Művészet, 1988/5.

1990

Andrási Gábor: Sötét lángok. Molnár Sándor szobrai. Belvedere, 1990/3.

Sinkovits Péter: Előszó. In: Molnár Sándor szoborkiállítása, Óbudai Művelődési Központ, Budapest, katalógus

Andrási Gábor: (Rejtett) Aranykor végén. Beszélgetés Molnár Sándorral. Világ, 1990/4.

Hajdú István: Les ateliers de Budapest – Budapesti műtermek. Paris, 1990, Editions Enrico Navarra

1991

Andrási Gábor: A Zuglói Kör (1958–1968). Egy művészcsoport a hatvanas évekből. Ars Hungarica, 1991/1.

Szentesi Edit: Példabeszéd és laudáció. Molnár Sándor vázlatai a szombathelyi székesegyház mennyezetképeihez. Új Művészet, 1991/8.

1992

Mezei Ottó: Molnár Sándor és portréi. Új Művészet, 1992/1.

1993

Kováts Albert: Molnár Sándor, a festő. Beszélő, 1993. 12. 2.

1994

P. Szabó Ernő: A földművelettől az üres képekig. Találkozás Molnár Sándor festőművésszel. Új Magyarország, 1994. 2. 18.

Andrási Gábor: Molnár Sándor és a festőjóga. In: Molnár Sándor festőművész kiállítása, Római Magyar Akadémia Galériája, katalógus

Sinkovits Péter: A tűz-korszak képei. Molnár Sándor a Vigadóban. Új Művészet, 1994/6.

Passuth Krisztina: Tumo, képben-rajzban. Új Művészet, 1994/6.

1997

Sinkovits Péter: Előszó. In: Molnár Sándor, Retrospektív kiállítás, Műcsarnok, katalógus

1998

Rózsa Gyula: Olaj, vászon, spárga, princípium. Népszabadság, 1998. 1. 14.

Granasztói György: Molnár Sándor festőművész kiállítása elé. Magyar Szemle, 1998/2.

Lóska Lajos: Találkozások. Hamvas Béla és a képzőművészet. Új Művészet, 1998/4.

Lajta Gábor: A létezés egysége. Molnár Sándor két kiállítása. Új Művészet, 1998/4.

Mezei Ottó: Egy fejezet az életműből. Molnár Sándor kiállítása a Szinyei Szalonban. Új Művészet, 1998/4.

Illyés Mária: Minden ablakot, minden ajtót ki kell nyitni. Beszélgetés Molnár Sándorral. Magyar Szemle, 1998/1–2.

1999

Lajta Gábor: Tűző napon. A Molnár-osztály. Új Művészet, 1999/9.

2000

A művész személyisége – Tanulás és tanítás, Lajta Gábor beszélgetése Molnár Sándor festőművésszel. Ars Hungarica, 2000/1.

2002

Dienes Ottó: Hamvas Béla éberség-követelménye Molnár Sándor életművében. Árgus, 2002/5–6.

2003

P. Szabó Ernő: A kristályok tisztaságával. Molnár Sándor festőművész a festőjógáról, az öregkorról és az értékekről. Magyar Nemzet, 2003. december 10.

2004

Lajta Gábor: Az égi város mértana. Új Művészet, 2004/4.

Sinkovits Péter: Az utolsó elem. Beszélgetés Molnár Sándorral, Új Művészet, 2004/2.

Fábián László: Kristályosodó életmű. Életünk. 2004/1. Műmelléklet: Molnár Sándor festményei.

2008

Lajta Gábor: Molnár Sándor A festészet tanítása című könyvéről. Balkon, 2008/4

2010

Sinkó István: Telített üresség. Műértő, 2010/2.

2011

Lajta Gábor: A messzeségbe érve. Molnár Sándor 75. születésnapjára. Új Művészet, 2011/1.

Kondor Attila: Az elmélet: gyakorlat. A festészet tanítása – Molnár Sándor könyvéről, Műértő, 2011/4.

2013

Lajta Gábor: Inkarnáció papíron. Bepillantás Molnár Sándor rajzi univerzumába. Új Művészet. 2013/6.

2014

Buji Ferenc: Örvény és kristály. Molnár Sándor művészetbölcselete. Új Forrás, 2014/5.

Lajta Gábor: A látható történet – Hamvas Béla és a képzőművészet. Műértő, 2014. december.

Filmek

1994

Portréfilm Molnár Sándorról. Szerk. Kováts Albert, MTV, 40′

(H)ARCKÉPEK. Szerk. Szemadám György, MTV, 31′

Festőjóga. Beszélgetések Molnár Sándorral. Szerk. Pörös Géza, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és Országos Széchényi Könyvtár történeti interjúk videótára, 41′

1998

Festőjóga. Szerk. Illyés Mária, 50′ http://archiv.terrorhaza.hu/mozi/interju/molnar_sandor.html

2008

Interjú Molnár Sándorral. A Terror Háza Múzeum gyűjteménye; a készítés helye és ideje: Budapest, 2008. március 17.